Jyrgen

Jürgen Veberi etenduse “The Path of Wonders” plakat.
Kujunduse eesmärk oli samastuda Hollywood’i kino-afiššidega.
Aastal 2009.