Ufo

Selveri Isadepäeva reklaam. Aastal 2007.
Idees on lähtutud filmi “Independence Day” plakati kujundusest.