tõru

tõru

Klient RMK. Aastal 2013.
Viimsi Looduskeskuse näituse “Metsas on väge” maskott.